keep2porn
Agriculture and Fisheries Market Information System (AFMIS)
Ang Marang, Kumpletong Pagkaing Prutas at Produktong Pangkabuhayan PDF Print E-mail
Written by DA-AFIS   
Monday, 24 January 2011 04:31

Mayaman ang ating bansa sa mga katutubong  pananim, mapaprutas o mapagulay man. Tulad ng Marang o sa siyentipikong katawagan  ay “Artocarpus odoratissima. Kahambing nito ang langka (jackfruit) at kamanse (breadfruit), mas maliit nga lang at malambot kumpara sa dalawang nabanggit. Ito ay masaganang tumutubo sa mga marginal o bulubunduking lupa sa Mindanao.

Malinamnam ang lasa ng Marang, may kaaya-ayang bango laluna kung hinog at higit sa lahat maituturing na isang kumpletong pagkain dahil sa taglay na sustansya  na sadyang kailangan para sa kalusugan ng tao. Ilan sa mga sustansyang ito ay ang ng protein, fat, carbohydrates, crude fiber, ash, calcium, phosphorus, iron, retinol, beta-carotene, vitamin A, thiamine, riboflavin, niacin at ascorbic acid. Nakakaing sariwa bilang pang-dessert at isang prutas na perfect isangkap sa paggawa ng processed desserts o mga value added products tulad ng  ice cream, marang jam, marang syrup, vacuum fried marang, dehydrated marang, marang puree, marang preserve, marang concentrates at powdered marang.

Hindi lamang sa Mindanao, mayroong ekselenteng market potential ang Marang kungdi maging sa buong bansa at abroad. Problema nga lang sa prutas na ito ay ang kanyang “short shelf life” na siyang balakid sa paglago ng industriya, ayon kay Dr. Emma Sales ng University of Southern Mindanao (USM) sa Cabacan, Cotabato.  Ito ang nag-udyok sa kanya na magsagawa ng pananaliksik upang patagalin ang shelf life ng marang na kanyang iniugnay (coordinated) sa Bureau of Agricultural Research  (BAR) at nilaanan naman ng pondo mula sa High Value Commercial Crops HVCC program ng Department of Agriculture.   

Ang patuloy na pananaliksik  o pag-aaral at  pagpapaunlald  sa Marang ay isang tiyak na paraan upang lumago ang industriya at makatulong sa mga magsasaka ng Marang, mga processors at ibang may nais mag-venture sa produkto. Komplemento din ito sa estratihiya ng pamahalaan upang matugunan ang kahirapan sa mga lugar sa Mindanao.  

Last Updated on Monday, 21 February 2011 07:30
 

Contact Us

AGRICULTURE AND FISHERIES MARKET INFORMATION SYSTEM (AFMIS)
Market Development Cluster

Dir. Gary Glenn Fantastico - Chair (ITCAF)
Dir. Leandro Gazmin - Co-Chair (AMAS)

Members:  NAFC, BAS, AFIS

 For your questions, comments and suggestions contact us at

(0632) 928-8762; 920-2216

 or email da_amas@da.gov.ph

or text feedback / and send to 63905 3714970.

Cheap AutoCAD Plant 3D 2015Today, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise.